Egy olyan országban élünk, ahol az Emberi Jogokról beszélni illik, hangzatosan szövegelni, süketelni és hablatyolni, a tényleges jogokról viszont említést tenni is szinte érdemtelen. A jogot Magyarországon arra használják egyesek, hogy hatalmi hátterük birtokában irtsák embertársaik vallási csoportjait. Ostoba ország az ahol a vezetők, saját hatalmi érdekeiktől gőzölgő fejjel elszállva másokat nyomhatnak el, vallásukat korlátozzák és azt a látszatot sem igyekeznek fenntartani, hogy valamilyen módon tisztelik a többi vallás résztvevőjét, gyakorlóját.

Te mi is vagy, Scientológus? Akkor majd hatalmi erővel elnyomunk!

Kezdődött az első lépés jó pár évvel ezelőtt azzal, hogy  beálltunk a nemzetközi fikázók sorába és elkezdték kritizálni a Scientológia Egyházat, mondván a politikailag “megalapozott” elemek szerint, mi és miért nem jó. A saját akarattal rendelkező emberek, hitelesnek  beállított véleményére alapozva, olyan ostoba bejegyzések voltak olvashatóak amiből kiderült, hogy tudatosan manipulált kampányban, áztatnak egy embercsoportot.

Néhány hete,  több év után kezembe került egy Scientológusok által készített DVD ami tetszetős,  igényes így hát kíváncsivá tett. A DVD tartalma olyan morális értékrendeket szedett össze egy kis füzetbe majd készített belőle videót, melyet napjainkban bármely moralitással bíró ember, hasonlóan fogalmazhatna meg jól! Olyan történetekként létrehozott fejezetekből áll, melyekből kiderül, hogyan értékes az emberi életet élni, mit érdemes tenni annak érdekében, hogy mások életét élhetőbbé tegyük, a magunkét szerethetővé és hogyan kerülhetjük el a konfliktust és a rombolások által okozott károkat.

Felnőtt emberként, több gyermek társaságában néztem meg ezt a DVD-t és azt tapasztaltam, hogy kíváncsian néztük végig, a teljesen hasznosan megfogalmazott gondolatokat, amiben buddhistaként is valódi értékrendnek látok. A történetek színészei, a narráció, a film zenéje, minden úgy hat morálisan az emberre ahogyan kell és bizony eszembe sem jutott arra gondolni, na ezt most milyen okkal utasítsam el, mert hát mások, ostoba megjegyzései esetleg befolyásolnának. 2 óra alatt, olyan dolgokat sikerült látnom és hallanom amit sajnos nekem annak idején, nem tudtak megtanítani a szüleim, aki a videóban látott hibákat sokszor megéltem, átéltem, vagy szenvedő részese voltam egyes fejezetekben látott történeteknek.

Most csukd be a szemed és amit olvasol játszd le úgy a fejedben, hogy egy bármilyen vallású mondja ezt neked…

Bárkinek őszintén ajánlom az “Út a boldogsághoz” – címet viselő videót, aminek jelmondata különösen értékes lehet napjainkban, így szól: “Nincs élő ember aki ne tudná újrakezdeni”. A videóban van egy értékes gondolat ami az emberek egymásra való hatását elemzi, akár csak egy buddhista mondaná, a másokra való hatás, a tőlük érkező ellenhatás, a korrekció lehetősége, vagy a befolyásolás, befolyásoltság hatása.

A videón látható példában egy kis srác, fog egy vödör fehér festéket és a grafitis fal elé áll és festeni kezdi a piszkos feliratokat. Három másik társa gőgösen “fikázza ezért” de eközben érkezik egy kislány is aki beszáll mellé festeni, majd még néhány ember, majd még többé s több és a végén több tucat ember takarítja el a grafitis falat. E közben az a három másik aki először kritikus volt, előbb az egyik végül a további másik kettő is meghajlik a közös érték és érdek előtt és beáll festeni a többi közé.

Azt hiszem ez a videó jelenet leírása is méltán példázza, ez a történt lehetne akár buddhista, akár keresztény, akár katolikus, akár református, netán zsidó, de ha jobban tetszik hindi vagy bármely vallás története. A történet kicsengése, a háttérben pontosan, a jó szándék!  Az én véleményem szerint, egy régi fajüldözéses mozifilmre emlékeztet ez  videó, ahol a fekete kislányt megerőszakoló fehér férfi, provokálva volt, de amint a filmben a vizuális észleléssel, egy okos kommunikációval megfordult a téma és fehér kislányt láttatott a főszereplő ügyvéd, már is bűn volt az egész tett. Mindaddig amíg afro lánnyal hallották, elutasították a büntetést, de amint elképzeltették velük lecsukott szemmel, hogy a lány fehér, már is büntetésért hörgött az egész ülnöksereg.

Érdemes átgondolni amikor másokat hírük alapján nyomunk el, mit is teszünk valójában, bár milyen furcsa:  a videó amit láttam “Az út a boldogsághoz” pont egy ilyen jelenetet is kiemel, bemutat és megmagyaráz! Azok a gyermekek akik ezt a videót végig nézték velem, biztosan értették, mert maguk kezdtek el kérdezni és beszélni a dolgokról amiket láttak a filmben. Ennek megmagyarázásához pedig nem kellett akármilyen vallásúnak sem lennem, buddhistaként is azonos válaszokat gondolok helyénvalónak amit ott, nagyon érzékletesen megmutatnak a főszereplők.

Azt gondoltam, ez a propaganda ami folyik minden más, a hatalmon túl mutató vallás üldözésében, ellehetetlenülésében, egy beteg lelkű és egoisztikus vezetés rémtette, aminek későbbiekben, komoly hatása lesz ezen emberek életére, családjukra és azok több generációjára is.

Történelmi egyházak

Vallástörténeti alapon vizsgálva, a Buddhizmus közel 500 évvel korábban keletkezett vallás mint a Kereszténység.

A buddhizmus ie.a 6 században jött létre

Minden tökéletesen fekete fehér és világos lehetne: de a Magyar Kormány még a szemünknek sem enged hinni, pedig lásd, tényleg minden világos:

A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlat-alapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte. Az i. e. 6. században jött létre Indiában, s elsősorban azoknak a körében terjedt, akik a hinduizmus által szentesített kasztrendszer ellen tiltakoztak. A buddhizmus nagy mértékben Gautama Sziddhártha, közismertebb nevén a történelmi Buddha (páli / szanszkrit nyelven „a megvilágosodott”), tanításain alapszik, aki az indiai szubkontinens észak-keleti részén élt és tanított. Buddha valamikor az i.e. 6. és a 4. század között élt.(forrás:wikipedia.hu)

A kereszténység ezt követően 5 évszázaddal később bukkant elő a világon a többi vallás meg ettől kezdődően csak fiatalabb lehet.

Mátyás király annak idején például, átlátva a nagy pápai kultusz szentségtelenségét már 1480-ban is döntéseket hozott, amire azóta sem volt rá újabb történelmi példa.  A pápa t főpapjainkat akarta tetszése szerint kinevezni és rendelkezni kívánt a hatalmas egyházi birtokok felett a magyar király előzetes megkérdezése és beleegyezése nélkül.  Ebből is sok súrlódás keletkezett, amíg végre Mátyás király megírta a pápának (1480), hogy ő inkább megszakítja a római kereszténységgel fennálló kapcsolatait, mintsem eltűrje az ország ügyeibe való folytonos pápai beavatkozást. Magyarország tehát, hála megmaradt erejének és öntudatos magatartásának, sikeresen megvédte korona jogait mind a Német Birodalom, mind pedig a Szentszék jog csorbító törekvéseivel szemben. (forrás:hunmagyar.org)

Erre a lépésre azóta sem volt példa hazánkban!

A buddhista egyházak Magyarországon

A Buddhista egyházak Magyarországon jelentős létszámot tömörítenek maguk köré, akár csak más egyéb egyházak is. Kérdéses történelmi áttekintésként, az okok vizsgálata során még sem az időbeli jelenlét alapjait tekinti az új vallási demagógia rendezési elvének. Politikai érdekcsoportok anyagi megfontolásból, a támogatásra elosztható pénzeket akként tömörítették un. történelmi egyházba, ahogyan kedvük tartotta.

Ebből a szegregációból azonban kiemelték azokat a vallási csoportokat, melyek versenyképesek, népes csoportokkal és létszámmal rendelkeznek, valamint azokat, akiknek megnyilvánulása, felébresztheti az emberekben a tudatos viselkedést, a túlélés ösztönösségét. Ebbe a csoportba tartozik a legrégebbi vallás a buddhista is mint ki szegregált csoport!

Történelmi egyházak Magyarországon 2012 január 1-től

 A lista olvasása előtt, előzetesen érdemes tudni, hogy az itt található egyházakról a 2011-ben hatalmon lévő Kormány véli úgy, hogy történelmi egyházak közé sorolható és ezt, a Hatalom erejével le is akarják nyomni a torkunkon. A Hatalomnak simán csak figyelmébe ajánlom, hogy a Magyar Bíróság elfogadta az időbeliséget amikor a jelenlegi naptérrendszert fogadta el így az ennek során megszületési sorrendben létrejött dolgok évrendjét, maga a naptár adja meg.

Olyan naptár amiben az időrendet fel lehet borítgatni, amiben az évszámokat el lehet felejteni, nem a törvényesen elfogadott időrendet, kronológiát jelenti, a Magyar Bíróság sem fogad el!

 Egy 18 éves jogképes fiatal felnőtt egy Polgárjogi keresettel meg tudja dönteni ezt az ostoba rendszerbe rakást, ha a bírósági keresetében megfogalmazza: A Magyar Állam rendezési elve semmis, mert az a hatályos időrendiségtől elrugaszkodott, valótlan adatokra épül így ennek okán a megtévesztéssel létrejött szerződés semmiségének megállapítása kérhető. Az okozott kárért a megtévesztő magatartással élő felelősségét lehet megállapítani.

POLGÁRI JOGI KÁRTÉRÍTÉS FELELŐSSÉG

Általános értelemben a felelősség megnyílása mindig valamely jogi norma, jogszabály megszegése, vagy az abban foglalt kötelezettségek nem teljesítésének következménye. Abban az esetben, ha ez a jogszabályszegés, vagy mulasztás kár bekövetkeztével is jár, úgy kártérítési felelősségről beszélünk. A kártérítés felelősség kapcsolódhat szerződéses jogviszonyhoz, de keletkezhet szerződésen kívül, illetőleg származhat kárfelelősség úgynevezett biztatási kárból, vagy utaló magatartásból.

 A szerződésen kívüli kártérítési felelősség alapja, hogy valaki(k) valaki(k)nek kárt okoz. Ezzel létrejön a kárkötelem (károkozási jogviszony), melynek egyik oldalán a károsult (jogosult), a másik oldalán a károkozó (kötelezett) áll.  A jogviszony tárgya a kár közvetlen megtérítése.

Míg a károsult joga, olyan helyzet követelése, amilyen a károkozás előtt volt, addig a károkozó kötelezettsége a reparáció, vagyis a kár megtérítése.

A polgári jogi felelősségnek négy egymással összefüggő feltétele van, melyeknek együttesen és hiánytalanul kell fennállniuk ahhoz, hogy a károkozó – felelőssége alapján – kártérítés fizetésére legyen kötelezhető.

1.) jogellenes magatartás: károkért való felelősség szempontjából minden károkozás jogellenes, amely nem minősül jogszerűnek. Jogellenességet kizáró okok: károsult beleegyezése, jogos védelem, szükséghelyzet, valamint a jog engedélye alapján zárható ki.

2.) felróhatóság: a polgári jog keretében akkor beszélünk felróhatóságról, ha a károkozó nem az általános társadalmi elvárásoknak megfelelően, illetőleg nem az adott helyzetben általában elvárható módon jár el. Mindebből következik, hogy a károkozó a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.  (forrás: http://www.drtauszjudit.hu/szakteruleteink/karterites/)

A felróhatóság megállapítása tényszerű: A naptárt időrendként használjuk, aki ettől eltér akarat egyezség hiányában kárt okozván a másoknak,belép a   felróhatóságról, mivel  a károkozó nem az általános társadalmi elvárásoknak megfelelően alkalmazta a szabályokat!

A Magyar Állam perképes és perbe is hívható!

Ez a megoldás a történelmietlen egyháziasítás rendszere ellen!  

 Lássuk azt a listát ami szerint 2011-től történelmi egyház lesz valamely közösség:

 Keresztény egyházak Magyarországon: 2012-től

Magyarországi Katolikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus
Magyarországi Ortodox Exarchátus
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Magyarországi Baptista Egyház
Hit Gyülekezete

Zsidó egyházak Magyarországon 2012-től

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

Nem zsidó és nem keresztény egyházak Magyarországon 2012-től

Nincsen.

A törvény 2012. január 1-én lép életbe.
Feltűnt?  Nem zsidó és nem keresztény egyházak Magyarországon 2012-től : Nincsen.

A kép tanulsága szerint, a nyúl virgonc mert nyer, egy teknőst le tud győzni. A teknős viszont vidám és belül jót röhög a nyúlon, hiszen több nyúlgenerációkat is átélhet, mert a teknős 6-8X tovább él mint a nyúl! Azt gondolom, ezzel érdemes számolni ezeknek a gyarló embereknek akik futóversenyre hívtak teknőcöket!

Aki nem a fenti egyházakba tartozik, hitét dobja el?

Ezt nem mondja senki, hiszen amikor az évezredes történelmet áttekintjük, az ilyen egyház irtókat, soha nem jutalmazták  történelmi eposzokkal, a hírük inkább hírhedté tette őket. A valódi emberi értékek pedig úgy is ott vannak bennünk attól, hogy valaki most támogatja a maga pereputtyát mi még nem kell hitszegők legyünk. A vallás üldözés Magyarországon történelmi hagyományokkal bír.

A hited amúgy is benned van, benne a szívedben, benne a lelkedben. Ez a rendszer pedig amúgy is csak a pénzről szól. Persze tudom én, sok egyház és egyházacska érzi magát most kibabrálva magával, de ettől még a közösség, ami a háttere egy csoportnak,  ott él és összefoghat, össze is fog!

A nélkülözés időszakában mutatkozik meg, mennyire erős egy nép, egy csoport és ez vonatkozik egy egyházra is.

Aki pedig hangzatos röplapokkal, tiltakozást szervez, írja le pontosan miért is tiltakozik, ha a hit bennük él, a hit velünk van, életünk része, lételeme, alkotója. Hogyan vehetnének el bárkik is anyagi alapon valamit ami bennünk van?

A hitünk bennük van, legyünk bármilyen vallásunk is, vagy valláson kívüli érzületünket sem lehet kiirtani egy ostoba jogi csűrés csavarással!

Azok meg akik a pénzért letérdelnek és mások elé hajolnak, maguk is tudják és emészti őket a bűntudat,  hogy simán csak olyanok akikre azt szokták mondani…

…de végül is vagyunk elég vizuálisak, hogy ezt már ne kelljen kimondanunk!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
Share This