A vészhelyzet esetén (ICE) bejegyzéssel eltárolt rokonaink telefonszáma a mobilban, a hivatalos szerveket például a mentőasszisztenseket, tűzoltókat és rendőröket látja el információval egy baleset sérültjének azonosítása, és a rokonok mielőbbi értesítése céljából.  A programot a 2000-es évek közepén találták ki és 2005 májusában Bob Brotchie brit mentőasszisztens indította el az ICE rendszerét.  Az “In Case of Emergency” biztosítja a hivatalos szervek számára a rokonok mielőbbi azonosítását és értesíthetőségét, baleset, utcai rosszullét, közveszély, vagy bármely hatóság intézkedés esetén.  Azok számára akik több hozzátartozót is szeretnének megjelölni az ICE1, ICE2, ICE3 elnevezést javasolja a rendszer kitalálója. A program népszerűsége egyre terjed Európában is és a napokban Magyarországon is elindult.

Nagyszerű kezdeményezésnek tartom, csak pont azoknak nem megoldás akik a veszélyeztetett réteg. A veszélyeztetett réteg pedig a magatehetetlen idős ember, a hajléktalan és a gyermek.

1990 -ben – tehát 18 évvel ezelőtt – kedves Bob barátunkat megelőzően már a Medcard néven ismert  magyar vállalkozás a kérdés megoldása érdekében meg tett mindent, nem kis eredményességgel. Ez a kezdeményezés azóta mint ha nem kapna kellő médiát és hát Bob barátunk is meglépte a tőle telhetőt, hiszen Bob Anglian Ambulance mentőasszisztens, aki Mildenhallban, nem igen ismerhette sem a Medcard sem a magyar emberek leleményességét.

A Medcard néven ismert rendszer egy olyan módszerként és céllal terjedt el mint a jelenlegi ICE rendszer, csupán kártyás formában. Az adott célcsoport beli személy kapott egy teljes orvosi kartoték kártyát, rajta minden adata, vércsoportja és családi kapcsolatai. Azt a rendszert is mint sok más hasonlót a lelkesedés körbe vitte a világon majd elenyészett. Önkéntes alapon pedig bárki kérhetett magának ilyen kártyát, minimális ellenérték fejében.

A  Google most is a segitségemre sietett és láss csodát, a Medcard cége még mindíg él és virágzik, nem kis örömömre a medcard.hu weboldalon.

Mi magyarok tehát már akkor megoldást kerestünk a problémára amikor még Bob barátunk a kedves orgánumával, 2005-ben Mildenhallban, kitalálta az ICE rendszerét.

Az ICE viszont nem megoldás a valós problémákra, nevezetesen azon rétegek, akik különösen veszélyeztetettek, nem jutnak védelemhez.  A veszélyeztetett emberek közül pl. a hajléktalan hol rendelkezik mobil telefonnal?

A a kiskorú, hol hordozhatja magával mobil telefonját biztonságosan nem beszélve annak anyagi vonzatáról, műszaki ellátó képességéről is. Az ICE eszköze pedig hol ad segítséget idős személyeknek, akik még a mobil használatától is idegenkednek, nem beszélve a sok, utcára szorult embertársunkról.  Bob barátunk realitását azért megtekinteném amit pl. a következő film szereplőit ellátja ICE rendszerrel:

Ezeken az embereken talán a Medcard segíthetne, néhány száz forint értékű kártyák formájában, kellő vehemenciájú szervezés bevetésével, hiszen korábban már volt keletje, csak jó magyar szokás szerint elhalt a rendszer szervezése vagy lehet, hogy csak én nem hallok róla már?

LIFE GARD HUMAN MIKROCHIP EMBEREKBE?

Ami igazi megoldás lenne az egy elektronikus eszköz lehetne,  mint a kiskutyusok, kismacskák és kisállatok esetében. Egy mikrocsipp amit a delikvensek adataival, eg arra jogosult rovos tölthetne fel, és lehetne rögtön minden idős és gyermekkorú részére forgalmazni. A csippen azok az adatokszerepelnének ami fontos orvosnak, de fontos lehet a hivatalos eljárásnál a hatóságoknak is. Ezeket az adatokat pedig csak arra jogosult olvashatná ki, egy leolvasást regisztráló eszközzel amit tárolni kellene egy központi adatbázisban, elejét véve az un. adatvédelmi visszaéléseknek.

A témával bővebben foglalkozók figyelmébe ajánlom a következő  Elaine M Ramesh cikket, mely bőven részletesen taglalja a pozitív és emberi tényezőket is befolyásoló un. humán mikrochip beültetésének mnden jó és rossz oldalát.

Elaine tanulmányában felveti az írásvédelem, az ország azonosíthatósága és egyéb humán szempontokat is említve, részletesen ír a bűnügyi elérhetőség korlátozó szerepéről, az un. Alkotmányos jogok esetleges sérüléséről. Másik fő kérdés pedig, az emberi testen belüli idegen test elhelyezésének, hogyan lehet törvényi feltételt teremteni.

A microchip melyet testen kívül hordhatna az ember, úgy szintén megoldás lehetne, már ha adott esetben egyes emberek ezt az eszközt is nem valamiféle más módozatra felhasználva…

Az emberi elme határtalan, még sem képes arra, hogy a védteleneket méltó módon védelmezze, miközben mindannyian részvétet érzünk egy elesett ember láttán, még is megfeledkezünk arról, hogy egykoron mi sem voltunk mások, mint védtelen és kiszolgáltatott emberpalánták: akár az ott…

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok
Share This